Ümmü Seleme (ra)

Konu Ekleyen by admin on Pazar 15 Kasım 2009 at 21:09

7. Ümmü Seleme (ra):

Bu da ilk Müslümanlardan olup, Habeşistan’a hicret edenlerdendir. Dahasonra da Medine’ye hicret etmiş, çok sevdiği ve kendisine sıkıntılıhicret yolculuklarında arkadaşlık yapıp, yanından hiçayrılmayan biricik eşini Uhud Savaşı’nda şehit vermiştir.Yurdundan, yuvasından uzak, bir sürü yetimle, hayat külfetini yüklenmişbu kadına, ilk şefkat elini, Hz. Ebubekir ve Ömer uzatırlar.Ancak o, bu talepleri reddeder.

Daha sonra evlilik teklifini Resulullah yapar ve bu teklif kabul edilir. Böyleceyetimleri, sıcak bir yuvaya kavuşmuş, babalarının ölümündenduydukları üzüntüyü, Allah Resulü vesilesiyle unutmuş, hiçbirzaman gerçek bir babayı aratmayacak bir babaya kavuşmuş oldular.

Ümmü Seleme de Hz. işe gibi dirayet ve fetaneti olan bir kadındı.Bir mürşide ve mübelliğe olma istidadındaydı. Onun içinbir taraftan şefkat eli onu, himayeye alırken, diğer taraftan da,bilhassa kadınlık âleminin medyûn-u şükran olabileceğibir talebe daha ilim ve irşad medresesine kabul ediliyordu.

Yoksa, altmış yaşına yaklaşmış Resulullah’ın,bir sürü çocuğu olan, bir dul kadınla evlenmesini ve evlenip bir sürükülfet altına girmesini, başka hiçbir şeyle izah edemeyiz.

Evet, çok kadınla izdivaç, bilhassa ahkâmla gelen Enbiyâ için bir bakıma zaruridir. Zirâ, dinin, aile mahremiyeti içinde cereyan eden pek çok yönleri vardır ki, ona ancak bir insanın nikahlısı muttali olabilir. Binaenaleyh, dinin bu yönlerini anlatmak için herhangi bir istiâre ve kinayeye başvurmadan bulandırır ve istinbatı her şeyi alabildiğine açık bir şekilde anlatacak, mürşidelere ihtiyaç vardır.

Alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah (c.c.)’a hamd olsun. Salatü selam alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) ve tüm inananlarin üzerine olsun.


Yorum yapılmamış »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

Bu yaziya yorum yazmak icin giris yapmaniz gerekiyor!

Copyright © 2022 Hz. Muhammed (S.a.v) – Kainaatın Solmayan Gül'ü. Bu site Secdegulleri.Net tarafindan insa edilmistir. Website Yp: Secde_Gulleri