Cüveyriye binti Hâris (ra)

Konu Ekleyen by admin on Pazar 15 Kasım 2009 at 21:13

9. Cüveyriye binti Hâris (ra):

Müslümanlar, yapılan Müreysi gazvesinde galip gelmiş, pek çokganimet elde edilmiş, bunun yanında 700 kadar da esir alınmıştı.Esirlerin içinde, Benî Mustalik kabilesinin başkanının kızıolan Cüveyriye de bulunuyordu. Cüveyriye, Hâris b. Dırar’ın kızıidi. Hâris, Mustalikoğulları Yahudilerinin reisi idi. Cüveyriye önceMusâfi b. Saffan’la evlenmiş, Musâfi, Müreysi Muharebesi’nde ölmüştü.Cüveyriye, Hz. Peygamber’e müracaat ederek hürriyete kavuşmayıtalep etmiş, Resulullah da onun fidyesini bizzat kendisi vererek hürriyetekavuşturmuştur. Babası gelip kızını götürmekisteyince, o Müslüman olarak Medine’de kalmayı tercih etmiş,bilahare de Resulullah ile nikahı kıyılmıştır.

Resulullah’ın bu evliliğinden sonra, Abdulmuttaliboğullarınınhissesine düşen esirler salıverilmiş, diğer Müslümanlarda bu durum karşısında, Resulullah ile akrabalık bağıbulunan bir kabilenin insanları esir edilemeyeceği düşüncesiylealınan bütün esirleri salıvermişlerdir.

Hz. Peygamber’in bu evliliği de altmış yaşları dolayındadır.Bu evlilikte O, önemli bir kabileyle akrabalık kurmayı hedeflemiş,pek çok esirin serbest bırakılmasını sağlamış,bundan da önemlisi pek çok Yahudi’nin İslâm’la şereflenmesinevesile olmuş ve kocası savaşta ölen, dolayısıylaİslâm’a ve Müslümanlara aşırı bir şekilde kinledolu bir hanımı, şefkat kanatlarının altına alarakonu müminlerin anası mertebesine yükseltmiştir.

Alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah (c.c.)’a hamd olsun. Salatü selam alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) ve tüm inananlarin üzerine olsun.


Yorum yapılmamış »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

Bu yaziya yorum yazmak icin giris yapmaniz gerekiyor!

Copyright © 2022 Hz. Muhammed (S.a.v) – Kainaatın Solmayan Gül'ü. Bu site Secdegulleri.Net tarafindan insa edilmistir. Website Yp: Secde_Gulleri