Secdegulleri Net Kısayollar: İndir – Download – İzle – Sesli Dinle

Konu Ekleyen Güzel Ahlâkı by admin on Cuma 1 Ocak 2010 at 14:27

Islamiyet  İlahi Dinle  İslami Forum  Hz. Muhammed (sav) Hadis-i Şerif  Kur’ân-ı Kerîm  Dini Hikayeler  E-Kartlar (Devami…)

Peygamberimiz (s.a.v)’in Mucizeleri

Konu Ekleyen Mucizeleri by admin on Salı 17 Kasım 2009 at 19:31
 
 
PEYGAMBERİMİZ (SAV)’İN MUCİZELERİ

Giriş

Tarih boyunca yaşamış olan tüm topluluklara Allah Kendi katından seçip beğendiği bir elçi göndermiş, insanlara dünyada ve ahirette güzel bir hayat yaşamanın yollarını göstermiştir. Kuran’da bunun, iman edenler için büyük bir lütuf ve rahmet olduğu bildirilmiştir:

Andolsun ki Allah, müminlere, içlerinde kendilerinden onlara bir peygamber göndermekle lütufta bulunmuştur. (Ki O) Onlara ayetlerini okuyor, onları arındırıyor ve onlara Kitab’ı ve hikmeti öğretiyor. Ondan önce ise onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler. (Al-i İmran Suresi, 164)

Biz seni alemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik. (Enbiya Suresi, 107)

Gönderildikleri toplumlar için büyük (Devami…)


Hadis-i Şerifler – Hadis Külliyatı

Konu Ekleyen Sözleri by admin on Pazartesi 16 Kasım 2009 at 22:13


Hz. Muhammed (S.a.v)

Efendimizin Hadis-i Şerifleri – Sözleri

 Kuttub-i Sitte Hadisler


Sünnet Nedir ?

Konu Ekleyen Sünnetleri by admin on Pazartesi 16 Kasım 2009 at 22:05

 

Sünnet Nedir ?

Sünnet, lûgat mânâsı itibariyle, “gidişat, -iyi ya da kötü- takip edilen yol” demektir. Muhaddîsler, usûlcüler ve fukahâ ıstlahî mânâsı itibariyle sünneti, aşağıdaki ifadelerle tarif etmeye çalışmışlardır:

Muhaddîslere göre sünnet, “Ahkâma ve amele esas teşkil etsin etmesin, yaptıkları ve yapmaktan kaçındıklarıyla Allah Resûlü’nden (sav) -Hanefîler’in nokta-i nazarınca farz, vacib, sünnet, müstehab ve âdâp – bize intikal eden her şeydir.” Yani, Allah Resûlü’nün (sav) şemâilidir, hayat tarzıdır, sîretidir.

Usûlcülerin sünnet anlayışı biraz daha farklıdır. Onlara göre sünnet, “Resûlullah’dan (sav) söz, fiil ve takrir (Devami…)


Sünnetin Tarifi

Konu Ekleyen Sünnetleri by admin on Pazartesi 16 Kasım 2009 at 22:02

Sünnetin Tarifi

Kelime anlamı, izlenen tutum, tavır ve yol demektir. Tek başına “Peygamberlerin sünneti” dendiği zaman, Peygamberin takındığı tavır ve hayat biçimi, yani tümüyle İslâm anlaşılır.

Farz ve vacip olmayan anlamında kullanıldığı zaman; Allah’ın yada Elçisinin emri olmakla beraber, kesinkes istenmediğini gösteren başka deliller bulunan, yada Peygamberimizin zaman zaman terk ettiği halde, çoğunlukla yaptığı ibadet ve davranışları demektir. Kur’ân olmayan anlamında kullanıldığında ise Peygamberimizin eylemleri yani fiilleri ve kendisi yapmadığı halde olumlu karşıladığı davranışlar akla gelir. Peygamberimizin çoğu zaman yaptıkları ve farz olmadığını bildirdiği halde, şeyler, kuvvetli, yani “müekkede” sünnet, çoğu zaman terk ettikleri (Devami…)


Sünnetin Çeşitleri

Konu Ekleyen Sünnetleri by admin on Pazartesi 16 Kasım 2009 at 22:01

Sünnetin Çeşitleri

Bütün bu tariflerden anladığımız hususları şu üç kısma irca’ edebiliriz:

a. Kavlî Sünnet

Sünnet, Allah Resûlü’nün (sav) mübarek sözleridir; yani sünnetin bir bölümünü O’nun nurlu sözleri teşkil eder ki, bunlar, Kur’ân’da yer almayan, fakat bütün fukahâca fıkıh kitaplarına alınıp, pek çok hükme esas kabul edilen O’na ait nurefşan beyanlardır ki, misal olarak şunları zikredebiliriz:

a. Efendimiz (sav), “Varise vasiyet yoktur.”1 buyururlar. Yani, miras bırakan kimse, kendisine vâris olacak biri için mirasından vasiyette bulunamaz.

b. Yine, usûl-i fıkıhta yer alan bir başka mübarek sözlerinde Efendimiz (sav), “Zarar verme ve (Devami…)


Sonraki Sayfa »

Copyright © 2022 Hz. Muhammed (S.a.v) – Kainaatın Solmayan Gül'ü. Bu site Secdegulleri.Net tarafindan insa edilmistir. Website Yp: Secde_Gulleri