Sünnet Nedir ?

Konu Ekleyen Sünnetleri by admin on Pazartesi 16 Kasım 2009 at 22:05

 

Sünnet Nedir ?

Sünnet, lûgat mânâsı itibariyle, “gidişat, -iyi ya da kötü- takip edilen yol” demektir. Muhaddîsler, usûlcüler ve fukahâ ıstlahî mânâsı itibariyle sünneti, aşağıdaki ifadelerle tarif etmeye çalışmışlardır:

Muhaddîslere göre sünnet, “Ahkâma ve amele esas teşkil etsin etmesin, yaptıkları ve yapmaktan kaçındıklarıyla Allah Resûlü’nden (sav) -Hanefîler’in nokta-i nazarınca farz, vacib, sünnet, müstehab ve âdâp – bize intikal eden her şeydir.” Yani, Allah Resûlü’nün (sav) şemâilidir, hayat tarzıdır, sîretidir.

Usûlcülerin sünnet anlayışı biraz daha farklıdır. Onlara göre sünnet, “Resûlullah’dan (sav) söz, fiil ve takrir her şeydir.” Yani, Resûlüllah Efendimiz’in (sav) sözleri, davranışları ve ashâbında görüp de menetmediği veya sükûtla tasvip buyurduğu davranışlardır.

Fukahâ ise, sünnete bid’at mukabilinde ve teşrîe, yani farza, vacibe, harama esas teşkil etmesi açısından bakarlar. Bu mânâda sünnet, hadîsle aynı mânâda sayılabilir.

Hadîs, haber vermek ve haber, söz mânâsına bir isimdir. Daha sonraları, Efendimiz’e (sav) nisbet edilen her söz, fiil ve takrire hadîs denmiştir. İbn Hacer, “Şeriat örfünde hadîsten maksat, Efendimiz’e (sav) isnad edilen her şeydir.” der.


1 Yorum »

  1. Yorum by geceler — 19 Kasım 2009 @ 22:27

    Gördüğüm bu sahne karşısında.. Hanki sayfaya hanki yazıya ya da nasıl bir yorum yapabilirim. Çok güzel olmuş mükemmel demem bu iki kelime bu güzelliği anlatmada yeterli olurmu?..

    Gerçekten,renginden tut yazılarına bütün görselliğine kadar muhteşem Olmuş. Başka birşey diyemiyorum. Gül Peygamberimize (c.c) yakışır şekilde elinden geleni yapmışsın. Sağ olasın var olasın aziz kardeşim. Cenab-ı Hak bu dünyada peygamberimizin (c.c) Sünnet-i seniyesinde yaşamanı, ebed yurdunda O’nun Şefaatine mazhar olmanı nasip etsin İnşaAllah…

    Hazırlayıp bizlere sunduğun bu güzel çalışmandan ötürü, Her iki dünya Saadeti diliyorum. Allah (c.c) Razı ve memnun olsun ebeden inş…

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

Bu yaziya yorum yazmak icin giris yapmaniz gerekiyor!

Copyright © 2022 Hz. Muhammed (S.a.v) – Kainaatın Solmayan Gül'ü. Bu site Secdegulleri.Net tarafindan insa edilmistir. Website Yp: Secde_Gulleri